Vyhláška  č.  217/2006 Sb.
Ministerstva pro místní rozvoj
, kterou se provádí koncesní zákon
Oblasti úpravy:
Zadávání veřejných zakázek.;Správa hospodářské soutěže.;
Schváleno (Vydáno): 15.05.2006 Účinnost od: 01.07.2006 Zrušeno: 01.10.2016
Uveřejněno v č. 73/2006 Sbírky zákonů na straně 2730

zrušeno 134/2016 Sb.