Vyhláška  č.  219/2006 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;
Schváleno (Vydáno): 15.05.2006 Účinnost od: 15.06.2006 Zrušeno: 01.09.2010
Uveřejněno v č. 73/2006 Sbírky zákonů na straně 2748

zrušeno 221/2010 Sb.