Zákon  č.  227/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA VĚDY A VÝZKUMU.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem;Povolení k některým činnostem.;Popření a určení rodičovství (otcovství, mateřství).;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Prvotní evidence.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2006 Účinnost od: 01.06.2006
Uveřejněno v č. 75/2006 Sbírky zákonů na straně 2850