Zákon  č.  229/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.;ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA PRODLENÍ V OBČAN. PRÁVU.;VNITŘNÍ OBCHOD.;Poškozování spotřebitele. Ochrana spotřebitele.;Záruka. Garance v občanském právu.;Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.;Prodej v obchodě.;Obaly podle obchodního práva.;Odpovědnost za vady v obchodním právu. Jakost. Reklamace..;Obaly.;Reklama. Marketing. Propagace.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2006 Účinnost od: 29.05.2006
Uveřejněno v č. 75/2006 Sbírky zákonů na straně 2863