Zákon  č.  245/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Mzdy pracovníků zdravotnictví.;Předkupní právo.;Nadace. Obecně prospěšné společnosti. Neziskové organizace.;Zánik, přeměny, likvidace společnosti.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.;Pokuty. Blokové pokuty.;Fondy.;Prvotní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 21.04.2006 Účinnost od: 31.05.2006 Zrušeno: 30.12.2011
Uveřejněno v č. 79/2006 Sbírky zákonů na straně 2970

zrušeno 466/2011 Sb.