Zákon  č.  253/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
ADHEZNÍ ŘÍZENÍ. UPLATNĚNÍ NÁHRADY ŠKODY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.;DOKAZOVÁNÍ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.;TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ.;PRÁVNÍ STYK S CIZINOU.;Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí.;Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.;Řízení proti mladistvým.;Rozsudek.;Opatření věcí důležitých pro trestní řízení.;Extradice. Extradiční řízení. Vydávání nelegálních přistěhovalců.;Mladiství podle trestního práva. Trestání mladistvých.;Druhy trestů.;Odklad výkonu rozhodnutí. Odklad exekuce.;Postih (regres).; ...
Schváleno (Vydáno): 19.04.2006 Účinnost od: 01.07.2006
Uveřejněno v č. 81/2006 Sbírky zákonů na straně 3042