Zákon  č.  262/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
zákoník práce
Oblasti úpravy:
BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH SPORŮ.;ŘÍZENÍ PRÁCE A ÚČAST PRACOVNÍKŮ NA ŘÍZENÍ.;DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR.;CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚKONY.;ZÁSADY PRACOVNÍHO PRÁVA.;PRACOVNÍ PRÁVO.;Péče o stravování pracovníků.;Péče o pracovní prostředí.;Prevence vůči škodám v pracovním právu.;Péče o zvyšování kvalifikace. Rekvalifikace.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.04.2006 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 84/2006 Sbírky zákonů na straně 3146