Zákon  č.  262/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
zákoník práce
Oblasti úpravy:
DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR.;CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚKONY.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;ZÁSADY PRACOVNÍHO PRÁVA.;PRACOVNÍ PRÁVO.;ŘÍZENÍ PRÁCE A ÚČAST PRACOVNÍKŮ NA ŘÍZENÍ.;ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH SPORŮ.;BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;Změna pracovní smlouvy.;Uzavření pracovní smlouvy.;Jiné zvláštní pracovní podmínky.;Pracovní podmínky mladistvých.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.04.2006 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 84/2006 Sbírky zákonů na straně 3146