Zákon  č.  262/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
zákoník práce
Oblasti úpravy:
CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚKONY.;BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;ZÁSADY PRACOVNÍHO PRÁVA.;PRACOVNÍ PRÁVO.;ŘEŠENÍ PRACOVNÍCH SPORŮ.;ŘÍZENÍ PRÁCE A ÚČAST PRACOVNÍKŮ NA ŘÍZENÍ.;DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR.;Pracovní podmínky žen.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Odstupné v pracovněprávních vztazích.;Průměrný výdělek.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.04.2006 Účinnost od: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 84/2006 Sbírky zákonů na straně 3146

Pozn.: Autory komentáře jsou Margerita Vysokajová, Bohuslav Kahle, Jiří Doležílek, Petr Hůrka, Nataša Randlová.