Zákon  č.  264/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
Oblasti úpravy:
NÁHRADA ŠKODY A BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ V PRACOVNÍM PRÁVU.;BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.;MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;PRACOVNÍ PRÁVO.;VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;CESTOVNÍ NÁHRADY, VÝDAJE STĚHOVACÍ A JINÉ. STRAVNÉ. CESTOVNÉ.;Evropská společnost.;Cizinecký režim.; ...
Schváleno (Vydáno): 21.04.2006 Účinnost od: 07.06.2006
Uveřejněno v č. 84/2006 Sbírky zákonů na straně 3243

Pozn.: Ustanovení čl. XLIX bodů 3, 6 a 9 až 12 nabývají účinnosti 7.6.2006. Ustanovení čl. LXVI a čl. LXVII nabývají účinnosti 1.7.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2007.