Zákon  č.  267/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Svoboda projevu a právo na informace.;
Schváleno (Vydáno): 25.04.2006 Účinnost od: 01.07.2006 Zrušeno: 01.10.2015
Uveřejněno v č. 85/2006 Sbírky zákonů na straně 3309

Pozn.: Ustanovení části deváté čl. IX bodu 4 a části třicáté čl. XXX nabývají účinnosti 1.7.2006. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2017.
zrušeno 205/2015 Sb.