Sdělení  č.  302/2006 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2005
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Průměrný výdělek.;
Schváleno (Vydáno): 09.06.2006 Účinnost od: 22.06.2006
Uveřejněno v č. 94/2006 Sbírky zákonů na straně 3738