Zákon  č.  310/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Pokuty. Blokové pokuty.;Daň z tabáku a tabákových výrobků.;Zbraně a střelivo (obecně).;Prvotní evidence.;Vysílače. Vysílací stanice.;Letadla. Technická bezpečnost letadel.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.;Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.; ...
Schváleno (Vydáno): 23.05.2006 Účinnost od: 01.07.2006
Uveřejněno v č. 96/2006 Sbírky zákonů na straně 3798