Zákon  č.  312/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
o insolvenčních správcích
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Povolení k některým činnostem.;Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;Daňový poradce.;Poplatky správní.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2006 Účinnost od: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 96/2006 Sbírky zákonů na straně 3815