Zákon  č.  315/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Prémie, odměny a příplatky.;Úkony soudu v občanském soudním řízení.;Veřejná dražba.;Zadržovací (retenční) právo.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;
Schváleno (Vydáno): 23.05.2006 Účinnost od: 01.09.2006
Uveřejněno v č. 97/2006 Sbírky zákonů na straně 3832