Zákon  č.  342/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. PROKURATURA.;SOUDY. SOUSTAVA SOUDŮ. ORGANIZACE SOUDŮ.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;TĚŽEBNÍ PODNIKY.;STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ SPRÁVA.;VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA. PLAVBA.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.;Krajské úřady. Magistrát.;OSVOJENÍ. ADOPCE.; ...
Schváleno (Vydáno): 25.05.2006 Účinnost od: 03.07.2006
Uveřejněno v č. 105/2006 Sbírky zákonů na straně 4335