Vyhláška  č.  417/2006 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
Oblasti úpravy:
Rozvoj informačních systémů.;Cestovní pas. Výjezdní doložka. Vízum.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2006 Účinnost od: 01.09.2006 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 133/2006 Sbírky zákonů na straně 5751

zrušeno 400/2011 Sb.