Úplné znění  č.  439/2006 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Ostatní ústřední orgány státní správy.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Stavební úřady.;Pokuty. Blokové pokuty.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;Předpisy v letecké dopravě.;Pozemní zařízení (letiště atd.).;Letadla. Technická bezpečnost letadel.;Letecká přeprava (osob, zavazadel a nákladů).;Letecké práce.;Řízení letu.;Letecká správa.;Ochranná a bezpečnostní pásma v letectví.;
Schváleno (Vydáno): 13.09.2006 Účinnost od: 13.09.2006 Zrušeno: 01.07.2008
Uveřejněno v č. 142/2006 Sbírky zákonů na straně 6082

zrušeno 124/2008 Sb.