Vyhláška  č.  448/2006 Sb.
Ministerstva zemědělství
o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
Oblasti úpravy:
Plemenářství.;Prvotní evidence.;Veterinární péče o jateční zvířata.;Veterinární péče o hospodářská zvířata.;
Schváleno (Vydáno): 01.09.2006 Účinnost od: 01.10.2006
Uveřejněno v č. 145/2006 Sbírky zákonů na straně 6173