Vyhláška  č.  471/2006 Sb.
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů, ve znění vyhlášky č. 407/2005 Sb.
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;Správa hospodářské soutěže.;Obchodní tajemství.;
Schváleno (Vydáno): 09.10.2006 Účinnost od: 01.11.2006
Uveřejněno v č. 154/2006 Sbírky zákonů na straně 6411