Nález  č.  483/2006 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 34 odst. 2 věty druhé, § 34 odst. 3 písm. a), § 34 odst. 6, § 40 a přílohy k zákonu č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;Nadace. Obecně prospěšné společnosti. Neziskové organizace.;
Schváleno (Vydáno): 27.09.2006 Účinnost od: 27.09.2006
Uveřejněno v č. 158/2006 Sbírky zákonů na straně 6756