Sdělení  č.  490/2006 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterým se vyhlašuje částka 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 40% průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře pro účely stanovení rodičovského příspěvku
Oblasti úpravy:
Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Rodičovský příspěvek.;Průměrný výdělek.;
Schváleno (Vydáno): 31.10.2006 Účinnost od: 01.01.2007 Zrušeno: 01.07.2007
Uveřejněno v č. 160/2006 Sbírky zákonů na straně 6812