Zákon  č.  531/2006 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.;
Schváleno (Vydáno): 16.11.2006 Účinnost od: 07.12.2006
Uveřejněno v č. 173/2006 Sbírky zákonů na straně 7274

Pozn.: Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti 1.1.2007.