Vyhláška  č.  558/2006 Sb.
Ministerstva zdravotnictví
, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..;
Schváleno (Vydáno): 06.12.2006 Účinnost od: 01.01.2007 Zrušeno: 01.09.2010
Uveřejněno v č. 180/2006 Sbírky zákonů na straně 7631

zrušeno 221/2010 Sb.