Metodický pokyn  č.  5725/07-16000
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství
a čj. 31683/ENV/07 k postupu vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí v případě žadatelů o vydání povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody, kteří dosud odebírali vodu neoprávněně
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Vodní hospodářství obecně.;Osoby fyzické.;Osoby právnické.;Pokuty. Blokové pokuty.;Úhrada nákladů - opatření při omezení odběrů vody.;Povrchové a podzemní vody.;Studně.;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2007 Účinnost od: 26.04.2007 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 1/2007 Ministerstva životního prostředí