Instrukce  č.  271/2005-Org
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se vydává skartační řád státního zastupitelství
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ. PROKURATURA.;Skartace písemností.;
Schváleno (Vydáno): 18.07.2006 Účinnost od: 01.08.2006 Zrušeno: 01.05.2020
Uveřejněno v č. 2/2007 Rejstříku instrukcí (dříve Sbírky instrukcí a sdělení) na straně 38

zrušeno MSP-2/2020-ODKA-MET