Informace  č.  28/78 511/2007-281
Ministerstva financí
pro účetní jednotky o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení, oznámení a postupů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně pro ostatní účetní jednotky
Oblasti úpravy:
Zrušení zákona, jiného právního předpisu, interních pokynů a směrnic.;Účetnictví.;
Schváleno (Vydáno): 31.12.2007 Účinnost od: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 10/2007 Finančního zpravodaje na straně 231