Zákon  č.  67/2007 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů fyzických osob.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 07.03.2007 Účinnost od: 04.04.2007
Uveřejněno v č. 31/2007 Sbírky zákonů na straně 871