Zákon  č.  71/2007 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;Správa hospodářské soutěže.;
Schváleno (Vydáno): 08.03.2007 Účinnost od: 01.05.2007
Uveřejněno v č. 31/2007 Sbírky zákonů na straně 875