Zákon  č.  110/2007 Sb.
Parlamentu České republiky
o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
Rozvoj informačních systémů.;Působnost ústředních orgánů státní správy.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;
Schváleno (Vydáno): 19.04.2007 Účinnost od: 01.06.2007
Uveřejněno v č. 41/2007 Sbírky zákonů na straně 1335