Sdělení  č.  86/2007 Sb.m.s.
Ministerstva zahraničních věcí
o přístupu České republiky k Reviznímu aktu Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy)
Oblasti úpravy:
Mnohostranné mezinárodní smlouvy.;Ochrana práv k vynálezům.;Evropský patent. Evropská patentová přihláška.;Autorské osvědčení a patent. Patentové právo.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2000 Účinnost od: 13.12.2007
Uveřejněno v č. 48/2007 Sbírky mezinárodních smluv na straně 6282