Zákon  č.  180/2007 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;Osoby právnické.;Osoby fyzické.;Mezinárodní smlouvy o ochraně a výměně informací.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky (obecně).;Vývoz a dovoz věcí.;
Schváleno (Vydáno): 07.06.2007 Účinnost od: 01.09.2007 Zrušeno: 01.09.2012
Uveřejněno v č. 59/2007 Sbírky zákonů na straně 2360

zrušeno 201/2012 Sb.