Zákon  č.  216/2007 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;Projektová a rozpočtová dokumentace.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 18.07.2007 Účinnost od: 22.08.2007
Uveřejněno v č. 69/2007 Sbírky zákonů na straně 2517