Zákon  č.  218/2007 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;PRACOVNÍ PRÁVO.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;Pojištění odpovědnosti za škody.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;Nemoci z povolání.;Pracovní úrazy.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;
Schváleno (Vydáno): 18.07.2007 Účinnost od: 22.08.2007 Zrušeno: 01.10.2015
Uveřejněno v č. 69/2007 Sbírky zákonů na straně 2522

Pozn.: Části čtvrtá až šestá nabývají účinnosti 1.1.2017.
zrušeno 205/2015 Sb.