Zákon  č.  269/2007 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;OBCHODNÍ REJSTŘÍK.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.;Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Pokuty. Blokové pokuty.;Poplatky správní.;Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.;Právo na ochranu osobních údajů.;
Schváleno (Vydáno): 26.09.2007 Účinnost od: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 87/2007 Sbírky zákonů na straně 3314