Zákon  č.  296/2007 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
Oblasti úpravy:
PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.;SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;LOŽISKA NEROSTŮ.;EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;VÝKON ROZHODNUTÍ. EXEKUCE. EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ.;OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.;PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ.;MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ. MEZINÁRODNÍ PRÁVO PROCESNÍ.;Účinná lítost.;Trestný čin.;Právní postavení státních zástupců (prokurátorů).;Hornictví.;Komoditní burzy.; ...
Schváleno (Vydáno): 31.10.2007 Účinnost od: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 97/2007 Sbírky zákonů na straně 4006

Pozn.: Ustanovení čl. XXXVI bodu 5 a ustanovení čl. LV nabývají účinnosti 1.1.2009.