Zákon  č.  298/2007 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 31.10.2007 Účinnost od: 29.11.2007
Uveřejněno v č. 97/2007 Sbírky zákonů na straně 4050