Pokyn  č.  D-318
Ministerstva financí
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2007 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Oblasti úpravy:
FORMY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ. AKTY STÁTNÍ SPRÁVY.;Daně z příjmů obecně.;Devizové hospodářství.;
Schváleno (Vydáno): 15.01.2008 Účinnost od: 15.01.2008
Uveřejněno v č. 1/2008 Finančního zpravodaje na straně 3