Opatření  č.  05/13 797/08-152
Ministerstva financí
k odstranění tvrdosti podle § 39 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Oblasti úpravy:
Daň z příjmů fyzických osob.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;
Schváleno (Vydáno): 31.03.2008 Účinnost od: 31.03.2008
Uveřejněno v č. 2/2008 Finančního zpravodaje na straně 38