Příkaz  č.  507/2008-18
Ministra školství, mládeže a tělovýchovy
č. 3/2008, kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2008
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;Výkaznictví. Sociálně ekonomické informace.;Účetnictví.;Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.;
Schváleno (Vydáno): 06.03.2008 Účinnost od: 06.03.2008 Zrušeno: 03.03.2009
Uveřejněno v č. 4/2008 Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na straně 2

zrušeno 983/2009-18