Úřední sdělení  č.  13/2008 (CBO)
České národní banky
, jímž se oznamuje praxe České národní banky k výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů
Oblasti úpravy:
Právo na ochranu osobních údajů.;Česká národní banka.;Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.;
Schváleno (Vydáno): 07.07.2008 Účinnost od: 07.07.2008
Uveřejněno v č. 11/2008 Věstníku České národní banky