Zákon  č.  32/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;ARCHIVNICTVÍ.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO);Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.;Svoboda projevu a právo na informace.;
Schváleno (Vydáno): 16.01.2008 Účinnost od: 01.03.2008
Uveřejněno v č. 11/2008 Sbírky zákonů na straně 533