Zákon  č.  37/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Osoby fyzické.;Lihovarnictví. Výroba lihu.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;Pokuty. Blokové pokuty.;Daň z lihu a destilátů.;Daň z uhlovodíkových paliv a maziv.;Daně spotřební obecně.;Vývoz a dovoz věcí.;Operativní evidence.;Osoby právnické.;
Schváleno (Vydáno): 17.01.2008 Účinnost od: 01.03.2008
Uveřejněno v č. 11/2008 Sbírky zákonů na straně 554