Vyhláška  č.  47/2008 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;Prémie, odměny a příplatky.;Mzdy pracovníků školství.;Státní finanční politika.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 31.01.2008 Účinnost od: 20.02.2008 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 15/2008 Sbírky zákonů na straně 775

zrušeno 310/2018 Sb.