Nález  č.  116/2008 Sb.
Ústavního soudu
ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Oblasti úpravy:
DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR.;PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.;Odborové organizace v pracovním právu.;Kolektivní smlouva. Kolektivní vyjednávání.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;
Schváleno (Vydáno): 12.03.2008 Účinnost od: 14.04.2008
Uveřejněno v č. 37/2008 Sbírky zákonů na straně 1410