Zákon  č.  122/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.;Výkon trestu odnětí svobody.;Podílnictví.;Legalizace výnosů z trestné činnosti.;Trestný čin.;
Schváleno (Vydáno): 19.03.2008 Účinnost od: 01.07.2008 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 39/2008 Sbírky zákonů na straně 1538

zrušeno 281/2009 Sb.