Zákon  č.  124/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
ODSOUZENÍ.;Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.;Mezinárodní smlouvy o ochraně a výměně informací.;
Schváleno (Vydáno): 19.03.2008 Účinnost od: 01.07.2008 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 39/2008 Sbírky zákonů na straně 1544

zrušeno 186/2013 Sb.