Zákon  č.  130/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;OCHRANA VÝROBCŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL (VČ. ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ).;OBCHODNÍ REJSTŘÍK.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Rejstřík trestů. Trestní rejstřík.;Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.;Silniční přeprava nákladů.;Silniční přeprava osob a zavazadel.;Živnostenský úřad.;Živnostenský rejstřík.;Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.; ...
Schváleno (Vydáno): 20.03.2008 Účinnost od: 01.07.2008
Uveřejněno v č. 42/2008 Sbírky zákonů na straně 1674