Nařízení  č.  147/2008 Sb.
Vlády České republiky
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Oblasti úpravy:
Ochrana lesního fondu.;Ochrana přírody a krajiny.;Fondy.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;
Schváleno (Vydáno): 16.04.2008 Účinnost od: 01.05.2008
Uveřejněno v č. 47/2008 Sbírky zákonů na straně 1938