Zákon  č.  167/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;LESNÍ PRÁVO.;PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU.;PÉČE O PŮDU.;EKOLOGICKÁ ÚJMA. EKOLOGICKÁ ŠKODA.;PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Havárie.;Ochrana přírodních léčivých zdrojů.;Pokuty. Blokové pokuty.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;
Schváleno (Vydáno): 22.04.2008 Účinnost od: 19.05.2008
Uveřejněno v č. 53/2008 Sbírky zákonů na straně 2210

Pozn.: Ustanovení § 14 odst. 5 nabývá účinnosti 30.4.2011. Ustanovení § 14 odst. 1 až 4 nabývají účinnosti 1.1.2013. Ustanovení bodu 15 přílohy č. 1 nabývá účinnosti 19.5.2008. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 17.8.2008.