Zákon  č.  181/2008 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;Zátopová území.;Správa vodních toků.;Poplatky (obecně).;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.04.2008 Účinnost od: 01.07.2008
Uveřejněno v č. 57/2008 Sbírky zákonů na straně 2337

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 1 nabývá účinnosti 1.7.2009.