Vyhláška  č.  207/2008 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze
Oblasti úpravy:
OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI.;DRUŽSTVA PODLE OBCHODNÍHO PRÁVA.;Podnikání a majetková účast zahraničních osob.;Zánik, přeměny, likvidace společnosti.;Společnost s ručením omezeným.;Akciová společnost.;Ověřování opisů a podpisů. Vidimace, legalizace. Notářský zápis.;Mezinárodní finanční korporace.;
Schváleno (Vydáno): 06.06.2008 Účinnost od: 01.07.2008 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 65/2008 Sbírky zákonů na straně 2670

zrušeno 415/2011 Sb.